بقعه سید محمد گیاهخوار

سید محمد گیاهخوار شوشتر

بقعه سید محمد گیاهخوار در شمال شهر شوشتر واقع است و بنای آن از آثار دوره صفویه است.
این بقعه در شمال شهر شوشتر و مشرف به رودخانه کارون و بند میزان است و یکی از قبرستانهای شهر نیز می باشد.این مقبره مربوط به یکی از سادات تلغر است که تنها از گیاهان این محل تغذیه می کرده. تاریخ تعمیر این بقعه مربوط به دوره قاجار است. بر اساس کتیبه های موجود چندین بار مورد تعمیر و بازسازی قرار گرفته است. کتیبه راهروی ورودی که تاریخ تعمیر بنا ۱۲۵۷ (محمد شاه قاجار) را بیان می کند.
گنبد بنا در تاریخ ۱۳۲۴ و ۱۴۱۹ ه‍.ق مورد تعمیر و بازسازی قرار گرفته است. برخی منابع این بنا را از آثار دوره صفویه می دانند.