بقعه عبدالله بانو

عبدالله بانو شوشتر

بقعه عبدالله بانو در خیابانی به همین نام واقع است و طبق روایان از فرزندان امام حسین (ع) و شهربانو است. قدمت ساختمان بقعه عبدالله بانو احتمالا به قرن دهم هجری می رسد. این بقعه به شماره ۲۳۸۸ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
بنا به روایات عبدالله بانو از فرزندان امام حسین (ع) و شهربانو است و این بقعه مدفن ایشان می باشد. بقعه عبدالله بانو در سالهای گذشته دارای موقوفاتی چون مسجد، کاروانسرا، مغازه و برخی منازل بوده است، این بقعه بهمراه باقیمانده موقوفات در سال ۱۳۷۵ بوسیله شهرداری وقت به بهانه تعریض خیابان تخریب شد. هم اکنون اتاق اصلی بقعه عبدالله بانو و بخشی از کاروانسرا سالم مانده و در بر خیابان قرار گرفته است.