خانه مرعشی

خانه مرعشی شوشتر

قدمت این خانه تاریخی و جذاب به دوره قاجار برمی گردد در آن زمان این خانه برای شخصی به اسم سید محمد حسن مرعشی ساخته شد تا به همراه خانواده اش در آن زندگی کند. این خانه که محل زندگی خانواده مرعشی بوده در ابتدا نمایی ویلایی داشت و در اطراف آن هیچ حصار و یا دیواری دیده نمی شد. این خانواده مدتی در این خانه زندگی کردند تا اینکه بعدها در زمان پهلوی تصمیم گرفتند تا قسمت هایی را به آن اضافه و خانه را بزرگ تر کنند. برای این منظور، یک حیاط جنوبی به این خانه اضافه و در آن اتاق هایی هم ساخته شد. این خانه در دو سبک معماری قاجاری و پهلوی ساخته شده است.

تا همین چند سال پیش خانواده مرعشی همچنان در این خانه زندگی می کردند تا اینکه به دلیل قدمت طولانی اش شهرداری آن را از این خانواده خرید. از آنجایی که خانه ویژگی های معماری و تاریخی برجسته ای دارد بعد از مدتی در سال ۱۳۸۴ میراث فرهنگی این خانه تاریخی را از شهرداری خریداری کرد. این خانه امروز به دفتر پایگاه میراث جهانی سازه های آبی تبدیل شده است.
از آنجایی که خانه بر روی صخره ای بلند و عمودی در کنار رودخانه مشرف به سازه های آبی شوشتر قرار دارد از همه قسمت های آن چشم اندازی تماشایی از این آبشارها و همچنین آسیاب ها را می بینید. این خانه یکی از شاهکارهای معماری به شمار می رود.
این خانه در سه طبقه ساخته شده به طوری که دو طبقه آن در زیر زمین و یک طبقه آن همکف است. پایین ترین طبقه، زیر زمین است که در تمام مدت سال دمای ثابتی دارد حتی در همین زیرزمین هم می توان نمونه هایی شاهکار از معماری دوره قاجار را دید.

در این خانه تزئیات آجرکاری جذابی وجود دارد که به نام خوون چینی معروف است و ظاهری باشکوه و مجلل به خانه داده است. محله ای که این خانه در آن قرار دارد به نام شیشه گران معروف است و در زیرزمین این خانه هم شیشه های آبی رنگی پیدا شده که به خوبی گذشته این محله را نشان می دهد. در ورودی زیرزمین شادروان هایی را می بینید که از ویژگی های برجسته این قسمت است و بر روی آن ها جای انگشتان سازنده این بنا هم به جای مانده است.
در سال های اخیر در زیر خانه مرعشی زیر زمین دیگری پیدا شده که نشان می دهد قبل از ساخته شدن خانه مرعشی در این محل ساختمان دیگری وجود داشته است. در این زیرزمین نشانه هایی از دوره صفوی پیدا شده که با توجه به آن ها، قدمت خانه پیشین را می توان برای دوره صفوی دانست. به نظر می آید خانه قبلی سال ها قبل از درست شدن خانه مرعشی ویران شده چون حتی شاید در تصاویر قدیمی ای که از این قسمت از شهر به جای مانده تا قبل از خانه مرعشی هیچ خانه دیگری هم دیده نشود.