وجه تسمیه شوشتر

وجه تسمیه شوشتر
بافت قدیم شوشتر شوشتر عبارت‌ است از، ساباط‌ها، کوچه‌های پیچ در پیچ با دیوارهای قدیمی منازل، دربهای چوبی، سردر خانه‌ها با تزئینات سنگی و آجری که گاهی منحصر بفردند، ایوان‌های بلند با طاق رومی، شبستان‌های متعدد و شوادان(سرداب) که در عمق زمین(درون تخت سنگ) حفر می‌شود و اغلب بدون استفاده از هیچگونه مصالحی است.
در روزگاری که رسم زندگی بر کوچ نشینی بوده سنگ بنای شهری عظیم را بنا نهاده‌اند که پس از طی هزاره‌ها تا امروز آباد است. بسیاری از شهرها، با پیشرفت یک روستا به شهر تبدیل شده‌اند، اما سنگ بنای شوشتر از ابتدا شهر بوده‌است.
۱-برخی از نویسندگان بنای شهر شوشتر را به هوشنگ پیشدادی نسبت می دهند.گویند شهر شوش را هوشنگ پیشدادی بنا نهاد چون وضع مردم شهر شوش بسیار خوش آمد آن را شوش نام نهاد به معنی خوب و چون هوشنگ در کنار رود کارون رسید وضع آنرا دید و گفت این جا شوشتر است و استعداد فراوانی برای بنا نهادن یک شهر پر رونق را دارد و شوشتر را ساخت به معنی خوب تر.
۲-برخی آن را تستر خواند و هر وقت آن بدین نام چنین ذکر می منمایند که یکی از طوایف «بنی عَجل» که تستر نام داشت این شهر را فتح نمود و بدین ترتیب بنام او موسوم گشت.
۳-برخی شهرستان شوش و شوشتر را شوشیندخت (شوش) زن یزدگر پسر شاپور ساخت.چون او دختر (ریش گلوته)پادشاه یهودیان و مادر بهرام گور بود.
۴-ششدر چون شهر را شش در یا شش دروازه بود بدین نام شهرت یافت.
پیشینه تاریخی شوشتر
برخی نویسندگان ساخت شهر شوشتر را به هوشنگ پیشدادی نسبت میدهند که این مطلب به افسانه شبیه است زیرا مدارک مستند تاریخی که تأیید کنند هوشنگ پیشدادی وجود داشته است در دست نمی باشد.
گیریشمن باستانشناس فرانسوی غار پبده در اطراف شوشتر را نخستین سکونتگاه انسانی در ایران دانسته و بدینصورت قدمت شوشتر را به حدود ده هزار سال پیش می رساند.
عیلام شناس معروف والترهینس در کتاب دنیای گمشده عیلام، احتمال داده است شوشتر امروز همان آدامدن عیلامی می باشد.
درحفاریهایی که در اراضی دستوا (در پنج کیلومتری جنوب غربی شوشتر فعلی)صورت پذیرفت،مشخص شد که این منطقه برای اولین بار بعد از مرگ اسکندر مقدونی توسط اقوام الیمائید اشغال گردید. هنگامیکه مهرداد اول اشکانی حدود سال ۱۴۰ قبل از میلاد سرزمین بین النهرین را تصرف کرد، منطقه الیمائید نیز که تازه استقلال یافته بود تحت تسلط وی قرار گرفت.
بهترین دوره ای که شهر شوشتر در تاریخ خود گذرانده مربوط به عصر ساسانیان است. بسیاری از آثار و بناهای با ارزش شوشتر در این زمان خلافت عمر توسط لشکریان اسلام به سرداری ابوموسی اشعری فتح شد و طبق نوشته صاحب تذکره شوشتر :آن شهر اٍرم مانند،لگدکوب سم ستوران غازیان گردید.
بعلت ظلم وستم خلفای اموی ،خوزستان و مخصوصا شهر شوشتر بعنوان جایگاه مناسبی برای اغتشاش در آمد. بطوریکه وقتی شبیب خارجی قیام کرد شوشتر را مرکز قیام خود قرار داد و حجاج بن یوسف سقفی که از جانب عبدالملک بن مروان مأمور سرکوب وی شد پل شادروان را ویران نمود تا اینکه دیگر کسی این شهر را مرکز شورش قرار ندهد.
این شهر بعدها توسط مغولان و تیموریان فتح شد.در دوره صفویه شخصی به نام واخشتوخان از طرف دربار به حکمرانی شوشتر گماشته شد.این شخص در شوشتر دست به عمران و آبادی زد بطوریکه طبق نوشته تذکره شوشتر: «در آن زمان مردم شوشتر در وقت بسیار خوش بوده و روزگار به فراغت می گذرانیدند.»
در زمان نادرشاه افشار بعلت شورشی که در این شهر بر علیه حکومت مرکزی صورت گرفت نادرشاه به شوشتر لشکر کشیده و پس از فتح شهر دست به فجایع زیادی زد. بعد از مرگ نادرشاه اوضاع شوشتر مانند سایر نقاط کشور دچار هرج و مرج گردید و درگیری بین نعمتیها و حیدریها بشدت رواج داشت. در زمان کریم خان زند نیز بعلت شورشهایی که در شوشترصورت گرفته و انواع شر و درگیری ،کشاورزی، و کسب وکار دراین شهر از رونق افتاد.
چند نکته جالب در مورد شوشتر
بقعه ی برابن مالک(ره) صحابی پیامبر(ص) و دوست صمیمی مولا علی (ع) درشوشتر اولین بقعه ی اسلامی در ایران است .
شوشتر مهد شیلات ایران است.
لقب جهانی شوشتر موزه ی آب است .
پل شادُروان شوشتر قدیمی ترین پل دنیاست .
پل شادُروان شوشتر بزرگترین پل قدیمی دنیاست .
پل لشکر شوشتر دوّمین پل قدیمی دنیاست .
پل لشکر شوشتر سالمترین پل قدیمی دنیاست .
آرامگاه جرجیس پیامبر(ع) در شوشتر میباشد .
مسجد جامع شوشتر بیش از ۱۲۰۰سال قدمت دارد.
شوشتر اولین شهر دنیا بعد از طوفان نوح (ع) میباشد.
نهر داریون ، توسط داریوش کبیرحفاری شده است.
مجموعه ی آبشارا و آسیابهای آبی شوشتر اولین شهرک صنعتی دنیا می باشند .
قدیمی ترین پهلوان ایران زمین آقای محمدعلی ایروانی یک شوشتریست و در شوشتر زندگی می کند.(متاسفانه ایشان در فروردین۱۳۹۰ فوت نمودند،روحشان شاد باد.)
رودخانه گرگر شوشتر تنها رودخانه دست ساز جهان است (البته نهر داریون و رقط نیز دست سازند).
تا چند سال پیش، پرده ی کعبه از پرند شوشتری (دیبای شوشتر) تهیه می شد و از شوشتر به مکه برده می شد .
بزرگترین سد طبیعی دنیا به طول ۶۰۰متر با نام بند خدا آفرین یا بند ماهی بازان در شوشتر و در مسیر شاخه گرگر کارون قرار دارد.
بقعه ی امام زاده عبدالله شوشتر اولین بقعه ی کتیبه ای ایران بعد از حمله ی وحشیانه ی قوم وحشی مغول به ایران است.
علامه حاشیخ محمد تقی شوشتری(ره) بزرگترین عالم رجالی (رجال شناس) تاریخ اسلام است.
کتاب خصائص الحسینیه علامه کبیر حاج شیخ جعفر شوشتری (ره) بهترین کتابیست که در مورد مولا یمان آقا امام حسین (ع) نوشته شده است .
زنده یاد، استاد عبدالمحمد برجسته ، پدر تار ایران شوشتری بود و درشوشتر بخاک است.
از بعد از حکومت هخامنشی که پایتختشان شوش بود یعنی از زمان اشکانیان تاحدود ۵۰سال پیش ، شوشتر مرکز خوزستان بوده است .
در تمام سفرنامه های در مورد ایران درباره شوشتر نوشته شده و همه به حق ، براینکه شوشتر بهشت گمشده خوزستان است صحه گذاشته اند.