پل بند میزان

بند میزان شوشتر هتل

بند میزان
ساختمان بند میزان مربوط به دوران ساسانیان در زمان حکومت شاپور اول است ، بنا بر شواهد طراحی و ساخت بند میزان بدست مهندسان و اسران رومی صورت گرفته است.
توضیح اینکه در زمان ساسانیان در میان کشورهای جهان دو امپراطوری قدرتمند قرار داشت ، یکی حکومت ایران و دیگری رومیان در اروپا بودند  که این دو دولت جنگ های متعددی باهم داشتند تا اینکه در طی جنگی که دولت روم به رهبری والریانوس تا جندی شاپور(شهری بین شوشترو ودزفول) پیشروی کردند ، در شوشتر شکست سختی خوردند و به دستور شاپور اول ، سپاهیان روم اسیر شدند.
چون در طی جنگ خرابی های زیادی بوجود آمده بود، شاپور یکی از شروط آزادی و برگشت قیصر روم و اسیرانش را ساختن هرآنچه ویران کرده است ، تعیین کرد و قیصر نیز آن را پذیرفت . یکی از آثار بجا مانده از  آن دوران بند میزان است.
زیرا برای ساختن پل شادروان ابتدا کانال رودخانه گرگر را حفر کردند و زمانی که مسیر اصلی رود کارون خشک شد ، پل شاروان را ساخت، بعد از اتمام کار پل آب را به زیر پل رها کردند، بعد از آن متوجه شدند ممکن است بر اثر زیادی آب به پل شادروان فشار وارد شود و پل خراب شود ، در نتیجه به فکر تقسیم آب رود  کارون و احداث بند میزان افتادند ، بنابراین بند میزان را بر روی مسیر کارون با ۹ دهانه احداث کردند و بدین ترتیب کارون به دو شاخه تقسیم شد. یک شاخه بنام شطیط یا چهاردانگه و شاخه دیگر بنام گرگر(پادشاه) یا دو دانگه و بدین ترتیب از فشار آب در زیر پل شادروان کاسته شد.
به گفته برخی حد فاصل بند میزان تا پل بند شادروان بوسیله سنگهای تراش و بست های سربی کف رودخانه سنگ فرش شده است. بند میزان به نامهای میزان والریانوس و بند محمد علی میرزا شناخته می شود. به دلیل اینکه در زمان محمد علی میرزا دولتشاه این بند تعمیر شده بدین نام معروف شده است.
مصالح بکار رفته در بند میزان ، سنگ محلی شوشتر بوده و ملات آن ساروج می باشد.
بند میزان به طول ۳۹۰ متر و ارتفاع تقریبی ۴٫۵ متر بر روی بستر صخره ای ایجاد شده که بصورت دیواره ای مورب و از نوع سدهای وزنی است. دارای ۱۰ دهانه آبرو می باشد.شایان ذکر است که برخی از این دهانه ها به صورت ۲ طبقه اجرا شده اند.
هر یک از دهانه های بند میزان دارای طولی در حدود ۵/۲ متر بوده و دارای نامی خاص می باشد و حدود ۴۲۳ متر طول کل بند می باشد.