پل بند گرگر

پل بند گرگر شوشتر

پل بند گرگر یک بنا از مجموعه نظام آبی تاریخی شوشتر است.
پل بند گرگر بر فراز مجموعه آسیابها و آبشارها قرار دارد که مسیر رودخانه گرگر را مسدود نموده است و با بوجود آمدن اختلاف سطح، آب رودخانه به تونلهای سه گانه مجموعه هدایت می گردد.
این پل بند در ۸۰۰ متری پایین دست بند میزان قرار دارد و یکی از دروازه‌های ششگانه تاریخی شوشتر نیز بوده است. پیشینه ساخت پل بند گرگر همانند دیگر بناهای آبی تاریخی شوشتر، به دورهٔ ساسانیان بازمی‌گردد. کاربرد این بند، انحراف آب از رودخانه دست ساز و تاریخی گرگر و هدایت آب به سمت تونلهای آسیابهای آبی است.
پل بند گرگر به همراه ۱۵ اثر تاریخی دیگر شوشتر در نشست سالانه کمیته میراث جهانی یونسکو در ۲۶ ژوئن ۲۰۰۹ (۵ تیرماه ۱۳۸۸) در شهر سویل اسپانیا، با عنوان نظام آبی تاریخی شوشتر به عنوان دهمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکوبا شماره ۱۳۱۵ به ثبت رسید.شایان ذکر است که نظام ابی تاریخی شوشتر به عنوان موزه آب دنیا در سازمان جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.