کلاه فرنگی شوشتر

کلاه فرنگی شوشتر

کلاه فرنگی شوشتر  بقایای برج ۸ ضلعی در کنار رود شطیط است که بر فراز تپه کوتاهی مشرف به بند میزان ساخته شده‌است. مردم شوشتر این بنا را کلاه فرنگی می‌نامند که دیدگاه قیصر روم یا شاپور ساسانی بر پهنه رودخانه و نظارت بر کار کارگران بوده‌است، بنا به نظریه دیگری از این برج بر مقدار و شدت جریان رودخانه نظارت می‌شده‌ است.

این اثر در ضلع جنوبی بند میزان و در حاشیه رودخانه شطیط ( ماهپاریان ) قرار دارد. میل باستانی کلاه فرنگی از دو بخش ساخته شده است بخش نخست پایه ی میل است که به صورت چند ضلعی است و از سنگ لاشه با ملات آهکی درست شده است.ارتفاع پایه میل سه متر و هفتاد سانتی متر از کف خیابان مجاور آن است و بخش جنوبی این پایه در گذر زمان در دل پارک مجاور آن قرار گرفته است.

 

مصالح به کار رفته در این میل تاریخی سنگ است که به دو صورت در آن کار شده است.قسمتی از این سنگ کاری سنگ لاشه است که به منظور جلوگیری از باز شدن اظلاع این میل از چوب درخت کنار در درون آن استفاده شده است ودر قسمت رویین آناز سنگ تراش خورده جهت تزیین آن استفاده شده است.