کوه زر

کوه زر

روستای کوه زر یکی از روستاهای بسیار زیبا در مسیر شوشتر به عقیلی می باشد که در پیرامون خود جاذبه های تاریخی و چشم اندازهای بسیار زیبائی دارد. جاذبه هایی نظیر بند چرخاب گرد، سایت تاریخی چرخاب گرد، چشمه یوز، اشکفت اناری و گوردخمه های داراچیتی و…که هرکدام به نوبه خود از اهمیت فراوانی برخوردارند . روستای کوچک کوه زر از ۳ محله تشکیل شده است .
از نکات مهم این روستا فرم معماری آن می باشد که بسیار شبیه خانه های قدیم شوشتر است . در بعضی از خانه ها ی روستای کوه زر شوادان وجود دارد که در کمتر روستایی این معماری ارزشمند مشاهده می شود که -این خود گواهی بر پیشینه این روستا می باشد .
دلیل وجود گنج ها ی بدست امده در دل کوهها و تپه های این روستا از گذشته نام کوه زر برای این روستا انتخاب شده است. ضمن اینکه این روستا در زمستان و بهار مکانی بسیار زیبا و مسحور کننده میباشد که هر ساله گردشگران زیادی به این منطقه دیدنی مراجعه میکنند.