گالری

نمایی از هتل و اتاق

 

 

میهمانان هتل سرابی شوشتر

 

 

شوشتر